Financieel en Juridisch

Financieel, fiscaal & juridisch
Meten is weten en regels zijn regels. Een devies dat voor elke onderneming geldt. De vraag die daarbij op komt is hoe pas ik dat toe in mijn onderneming? Vaak is er binnen een onderneming veel meer financieel meetbaar dan gedacht wordt en wordt niet elk stukje regelgeving benut.

Een onderneming heeft tot doel om economische waarde te creëren. Simpel gezegd: een onderneming is bedoeld om winst te maken. Dit alles binnen de kaders van de wet- en regelgeving die er gelden.

Om meer grip te creëren op je onderneming bevat de administratie hele fijne en betrouwbare data die je kan meten en kan neerzetten binnen de (fiscale) regels.

Maar welke elementen zijn voor jouw onderneming nou relevant en hoe trek je dan nuttige conclusies uit die data? En als je gaat bijsturen, hoe doe je dat dan en waar heeft dat invloed op? Met de FinScan helpt Strike je bij het inzichtelijk maken van de gereedschappen die jouw onderneming heeft om door de groeibarrière heen te schieten.

 

FinScan
Met de FinScan creëren we op een efficiënte manier grip op onderdelen van een onderneming waar die nog gemist wordt. De FinScan maakt onderdeel uit van onze blueprint. Uiteraard is dit ook een proces dat we los daarvan inzetten, waarbij Strike diep in de volgende drie peilers duikt:

1. Financieel administratie
In dit financieel onderdeel brengen we het financieel proces in kaart over hoe de onderneming cijfermatig gevolgd wordt. Dit gaat verder dan alleen maar kijken naar of er winst gemaakt wordt en of er daadwerkelijk € 2.500,- is uitgegeven aan nieuwe balpennen. Wij gaan juist in op het financieel proces erachter: wie heeft er allemaal een rol bij de administratie van de onderneming, is het huidige administratieproces veilig ingericht en is daar voldoende basis om gestelde financiële doelen meetbaar te maken en te volgen?

2. Fiscale compliance
De mensen achter de blauwe envelop verplichten elke ondernemer om op basis van de fiscale wet- en regelgeving door te geven hoe je onderneming er voor staat. Dit vakgebied is nauw verweven met de financiële administratie en is erg dynamisch en daardoor complex; door jurisprudentie en besluiten van de staatssecretaris verandert dit speelveld vrijwel wekelijks, zoniet dagelijks.
In aanvulling op de accountant of belastingadviseur van jouw onderneming, brengen we in kaart waar de mogelijkheden liggen die nog onbenut zijn. Zo zorgen we ervoor dat je de fiscale druk op de onderneming geoptimaliseerd wordt. Als ondernemer wil je je namelijk kunnen bezighouden met ondernemen en niet afgeleid worden door dit noodzakelijk “blauwe” kwaad.

3. Juridische speelveld
Bij het ondernemen worden er continu afspraken gemaakt met andere ondernemers en klanten. Ook heeft de basis van jouw onderneming een juridisch fundament; is het een puur Nederlandse holding met een werkmaatschappij of is het een uitgebreide “kerstboom” van vennootschappen in binnen- en buitenland. We nemen de vennootschappelijke structuur onder de loep en daarbij ook het proces over hoe contracten en overeenkomsten tot stand komen en wie daar bij betrokken zijn. Ook komen eventuele sectorspecifieke regelgeving en certificeringen daarbij aan bod. Je krijgt daarmee een inzicht in waar er mogelijkheden liggen om je juridische speelveld beter te benutten.

De FinScan gaat in op aspecten pure cijfers van de financiële administratie naar het contractuele speelveld van de onderneming, met daar tussenin de mix van wet en cijfers: het fiscale vlak van de onderneming. De bevindingen matchen we met de route en doelen van jouw onderneming. Dan bepalen we KPI’s die inhaken op alle drie van de voornoemde samenhangende peilers en regelen we samen met de juiste personen in de onderneming dat die KPI’s ook ingericht worden.

Op deze manier maken we inzichtelijk hoe je door te meten en te weten, meer grip krijgt op en focus in je onderneming financieel. Na de FinScan heb je een scherp beeld van hoe je de data en uitkomsten kan gebruiken om gericht te blijven sturen; dwars door welke groeibarrière dan ook heen en wat je doel ook is.