Maatwerk

WE LEVEREN ALTIJD MAATWERK, DE BASIS VAN ONZE AANPAK IS HIERONDER UITEENGEZET.

PROGRAMMADUUR

Hoelang een programma duurt, hangt af van de uitdagingen die we ontdekt hebben. We starten altijd met een blueprint en aan de hand daarvan bouwen we een programma. We starten met drie maanden, want onze ervaring heeft ons geleerd dat je deze zeker nodig hebt. Gemiddeld zullen we ergens rond de negen en twaalf maanden intensief met elkaar aan het werk zijn. We laten niet los, we hebben onze commitment gegeven en we gaan door tot dat we alle gewenste resultaten behaald hebben. Maar: we willen ons graag overbodig maken. Dus als we de doelen sneller halen dan het “afgesproken” programma, zijn we eenvoudigweg klaar. Vanzelfsprekend blijven we erna graag betrokken, want er is altijd een next step.

STRIKE 100

3 maanden
De output van de blueprint vormt de rode draad van onze aanpak en verandering. We pakken als eerste de onderdelen aan die uit de blueprint naar voren zijn gekomen als topprioriteit. De uitkomst van de blauwdruk geeft aan waar we staan, de “A”, en geeft de juiste handvatten om uit te tekenen waar we naartoe willen, de “B”. Dit doen we aan de hand van een scherpe focus, de juiste energie en positiviteit. Er worden vanaf dit moment echte stappen gemaakt!

  • CtC Sales: 90 dagen programma; focus, salesritme, segmentatie, lead generatie;
  • marketing: optimalisatie marketing & communicatie;
  • procesoptimalisatie, ervaringsgericht leren;
  • FinTaxScan: financieel overzicht, inrichting dashboard, bepaal waar je groei in zit.

STRIKE 200

6 maanden
Uit de blueprint zijn cruciale onderdelen gekomen die moeten veranderen wil je met jouw bedrijf de doelstellingen over drie tot vijf jaar realiseren. Op basis van specifieke doelen stellen we een op maat gemaakt programma samen die we tijdens onze two day check-up bijstellen en bijsturen waar nodig. Structurele verandering, drive, focus en de juiste synergie zijn belangrijke speerpunten die ook blijven staan als wij weer vertrokken zijn:

  • sales-beleving door de organisatie;
  • CtC, CX, rebranding, marketing & communicatie;
  • kostenbesparing, kosten-efficiëntie;
  • liquiditeit, investeringen, (her-)financiering.

STRIKE 300

>12 maanden
Met het Strike 300 programma gaan we voor het ultieme doel waar middels de juiste synergie de juiste stappen genomen kunnen gaan worden. We zetten een langdurige samenwerking op die gepaard kan gaan met een participatie en/of winstdeling, financieringstraject en reorganisatie.

Onderwerpen die aan bod komen en stappen in gezet worden, wordt in deze variant nog breder getrokken. Denk hierbij aan zaken als reorganisatie, organisatierendement, meer drive & gepassioneerd personeel, naamsbekendheid verhogen, de salesfunctie aanscherpen, crisisproof maken van de onderneming, juridische structuur, groei- en/of exitstrategie, complete bedrijfsopvolgingstraject etcetera. Maar ook het regelen van een (her-)financiering, het organiseren van innovatie, het uitvoeren van een groei- of exitstrategie zijn belangrijke speerpunten tijdens het programma.

TARIEF

Goed om te weten! Wij hanteren scherpe tarieven, deze liggen onder het gebruikelijke niveau. Daar staat tegenover dat we deelgenoot willen (en durven te) worden van de groei en het succes van de onderneming. Bijvoorbeeld in de vorm van winst- of resultaatdeling. Wij vinden het een stuk eerlijker om mee te delen in de daadwerkelijk gecreëerde meerwaarde. Natuurlijk definiëren we dat altijd vooraf.

0
Aantal Blueprints
0
Tevreden Klanten
0
Gereden Kilometers
0
Aantal afgeronde projecten

Waarom Strike?

Omdat wij ervan overtuigd zijn écht het verschil te kunnen maken!

Eerlijke mening
We winden er geen doekjes om en je weet wat je aan ons hebt. Wij kunnen ons werk alleen maar goed doen als we kunnen zeggen waar het op staat.
Focus
We hebben een scherpe focus. We weten wat ons te doen staat. We kennen ons doel en weten hoe we dat gaan bereiken. Dat betekent niet altijd politiek gewenst gedrag, maar wel dat we onze doelen halen.
Menselijk Kapitaal
Wij geloven erin dat het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie je mensen zijn. Als je op de juiste manier in hen investeert gaat dit renderen voor de hele organisatie.
Aanpakkers
Al in een zeer korte tijd maken we grote stappen, borgen het resultaat en pakken het volgende onderdeel aan. ``niet lullen, maar poetsen``