Programmaduur

We starten altijd met een bedrijfsscan (Strike Blueprint) en vandaaruit, maken we een programma op maat. Geen enkel bedrijf is namelijk hetzelfde of zit in dezelfde fase.

Hoelang een programma duurt, hangt af van de uitdagingen die we ontdekken tijdens de blueprint fase. Tijdens deze fase maken we een scan van alle bedrijfsprocessen en de verbindingen hiertussen. We gaan een commitment aan van minimaal drie maanden, onze ervaring heeft ons geleerd dat je deze zeker nodig hebt.
Gemiddeld zullen we ergens rond de negen en twaalf maanden intensief met elkaar aan het werk zijn. We geven onze commitment gegeven en helpen daadwerkelijk mee om de vooraf gemaakte doelstellingen en resultaten te behalen. Maar: we maken ons graag overbodig. Dus als de doelstellingen sneller worden behaald dan vooraf ingeschat, zijn we eenvoudigweg klaar. Vanzelfsprekend blijven we erna graag betrokken, want er is altijd een volgende stap.

Blueprint (Fase 1)

1 maand
Tijdens deze eerste fase maken we een scan van het totale bedrijf en haar processen. We lichten de afdelingen door, spreken met de sleutelfiguren en onderzoeken de onderlinge verbanden. Deze fase duurt één maand waarin we waar mogelijk meteen accurate onderdelen aanpakken
Meer weten over de blueprint? Lees hier meer!

STRIKE 100

3 maanden
De output van de blueprint vormt de rode draad van onze aanpak en verandering. We pakken als eerste de onderdelen aan die uit de blueprint naar voren zijn gekomen als hoogste prioriteit. De uitkomst van de blauwdruk geeft aan waar we staan, de “A”, en geeft de juiste handvatten om uit te tekenen waar we naartoe willen, de “B”. Dit doen we aan de hand van een scherpe focus, de juiste energie en positiviteit. Er worden vanaf dit moment echte stappen gemaakt!

 • Salesscan salesproces, salesoptimalisatie, klantsegmentatie, lead generatie
 • Marketingscan: website, social media, marketing & communicatie optimalisatie
 • Workflow management, ervaringsgericht leren werken
 • FinTaxScan: financieel overzicht, inrichting dashboard, bepaal waar je groei in zit.

STRIKE 200

6 maanden
Uit de blueprint zijn cruciale onderdelen gekomen die moeten veranderen wil je met jouw bedrijf de doelstellingen over drie tot vijf jaar realiseren. Op basis van specifieke doelen stellen we een op maat gemaakt programma samen die we tijdens onze two day check-up bijstellen en bijsturen waar nodig. Structurele verandering, drive, focus en de juiste synergie zijn belangrijke speerpunten die ook blijven staan als wij weer vertrokken zijn. Aanvullende op de Strike 100 kan je denken aan:

 • Sales-beleving door de gehele organisatie, aanvullend op salesoptimalisatie
 • Marketing rebrand
 • Implementatie CRM/ERP systeem
 • Kostenbesparing, kosten-efficiëntie;
 • Liquiditeit, investeringen, (her-)financiering.

STRIKE 300

>12 maanden
Met het Strike 300 programma gaan we voor het ultieme doel waar middels de juiste synergie de juiste stappen genomen kunnen gaan worden. Denk hierbij aan zaken als reorganisatie, organisatierendement, meer drive & gepassioneerd personeel, naamsbekendheid verhogen, de salesfunctie aanscherpen, crisisproof maken van de onderneming, juridische structuur, groei- en/of exitstrategie, complete bedrijfsopvolgingstraject etcetera. Maar ook het regelen van een (her-)financiering, het organiseren van innovatie, het uitvoeren van een groei- of exitstrategie zijn belangrijke speerpunten tijdens het programma.

 • Reorganisatie
 • Toekomstproef
 • Herinrichting workflow processen
 • Innovatieprojecten
 • Gestructureerde renderende salesafdeling
 • Geoptimaliseerde marketing & communicatie;
 • (her-)financiering
 • Groei en exitstrategie
 • Bedrijfsopvolgingstraject

TARIEF

Goed om te weten! Wij hanteren scherpe tarieven, deze liggen onder het gebruikelijke niveau. Daar staat tegenover dat we deelgenoot willen (en durven te) worden van de groei en het succes van de onderneming. Bijvoorbeeld in de vorm van winst- of resultaatdeling. Wij vinden het een stuk eerlijker om mee te delen in de daadwerkelijk gecreëerde meerwaarde. Natuurlijk definiëren we dat altijd vooraf.

0
Aantal Blueprints
0
Tevreden Klanten
0
Gereden Kilometers
0
Aantal afgeronde projecten

Waarom Strike?

Omdat wij ervan overtuigd zijn écht het verschil te kunnen maken!

Eerlijke mening
We winden er geen doekjes om en je weet wat je aan ons hebt. Wij kunnen ons werk alleen maar goed doen als we kunnen zeggen waar het op staat.
Focus
We hebben een scherpe focus. We weten wat ons te doen staat. We kennen ons doel en weten hoe we dat gaan bereiken. Dat betekent niet altijd politiek gewenst gedrag, maar wel dat we onze doelen halen.
Menselijk Kapitaal
Wij geloven erin dat het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie je mensen zijn. Als je op de juiste manier in hen investeert gaat dit renderen voor de hele organisatie.
Aanpakkers
Al in een zeer korte tijd maken we grote stappen, borgen het resultaat en pakken het volgende onderdeel aan. ``niet lullen, maar poetsen``